اطلاعیه سوم

توضیحات اطلاعیه سوم

با سلام
احتراما به استحضار می رساند کلیه فایل های راهنمای استفاده از سامانه ویانا در کانال مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه بارگذاری شده است.

https://t.me/elearning_kub